RIBA Chartered Practice

Directors:

Maja Kotzmuth-Clarke
BSc, B(Arch), RIBA

Siôn Williams
BSc, B(Arch), RIBA

tyr_web2
beulah_web_1
tredod_2
tyr_web2 beulah_web_1 tredod_2

Amdanom Ni

Creuwyd ein gwasanaeth cynllunio i weddu anghenion yr unigolyn. Y man cychwyn yw’r ymgynghoriad cyntaf i ganfod dyheuadau’r cleient a cael cyfle i ddysgu amdanom ni.

Wrth gynllunio ymdrechwn i sicrhau fod y cwsmer yn rhan annatod o’r broses drwy drafodaethau ac ymgynghoriad cyson gyda’r brasluniau fel bod y cleient yn fodlon gyda’r cynllun terfynol.

Mae pryderon ynglŷn â’r amgylchedd a’r angen i arbed ynni a deunyddiau hefyd yn ffactorau pwysig yn ein athroniaeth, ynghŷd â sut i weithredu hyn yn ymarferol. Rydym yn ymwybodol iawn o faterion yn ymwneud â chynllunio cynaliadwy.

Sampl yw’r delweddau ar y chwith o rai o’n prosiectau diweddar; am fwy o enghreifftiau gweler y tab prosiectau ar ben y dudalen.