bar1
bar2
bar3
bar1 bar2 bar3

Tu fewn – Bar

Fel gwasanaeth ychwanegol, rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau darlunio i’n cleientau: penseiri, adeiladwyr tai, cynllunwyr, contractwyr a chynllunwyr ar gyfer marchnata, rheoli prosiectau, cynllunio neu gysyniadoli.

Mae ein dewis o wasanaethau ar hyn o bryd yn cynnwys; modelu 3D; darlunio ac animeiddio cynnyrch; darlunio arddangosfaol (cerdded trwodd/ hedfan uwchben); rendro pensaerniol a ffotogysodi a darlunio cynllunio mewnol. Gallwn ddarparu modelau CAD llwyr gynrychioliadol gan ddefnyddio cynlluniau pensaerniol a strwythurol neu hyd yn oed yn syth o frasluniau. Nid yw’n rhaid i fodel 3D o’ch adeilad fod yn opsiwn drud; gallwn addasu y math o fodel yn ôl eich cyllideb.

Mae’r delweddau darluniedig yn enghreifftiau o’n modelau a gynhyrchwyd yn gyfrifiadurol (noder fod rhai o’r delweddau a ddangosir wedi eu cynllunio gan eraill).