tredod_1
tredod_2
tredod_3
tredod_1 tredod_2 tredod_3

Tredodridge

Rydym wedi cynllunio estyniad ac ail drefnu y tŷ mawr teuluol yma yn Tredodridge ger y Bontfaen.

Bwthyn oedd y tŷ yn wreiddiol a ychwanegwyd ato dros gyfnod o amser; fel canlyniad roedd y cylchrediad rhwng yr ystafelloedd yn wael a chymleth.

Mae'r cynllun newydd yn datrys problemau'r tŷ gan greu gegin llawer yn fwy; ychwanegu wal o wydr sydd yn agor i'r ardd a caniatau golau dydd i fewn; ychwanegu 'mezzanine' sydd yn pontio ar draws y llawr uchaf i gysylltu dwy aden y tŷ. Fel canlyniad gellir nawr symud o gwmpas i fynnu grisiau yn ddidrafferth.

Yn ogystal roedd angen ail drefnu’r ardd drwy greu lefelau gwahanol ar gyfer planhigion a ardal i'r teulu eistedd allan a'r plant chwarae.