cefn_pennar_2
cefn_pennar_1
cefn_pennar_3
cefn_pennar_2 cefn_pennar_1 cefn_pennar_3

Cefn Pennar

Estyniad ddau lawr i blas Fictoraidd ger Cefn Pennar yn nyffryn Cynon yw’r prosiect yma. Mae’r tŷ yng nghanol safle sydd wedi ei amgylchynu a choedwig fytholwyrdd a nant fechan.

Ar lawr isaf yr estyniad fe ychwanegwyd at y gegin newydd i greu ‘ystafell yn yr ardd’; o amgylch tair ochor o’r ystafell fe geir wyth drws dwbl gwydr sydd yn agor allan i’r gerddi eang tu hwnt.

Ar y llawr cyntaf fe ychwanegwyd prif ystafell wely newydd gyda ‘en-suite’ a balconi. Cysylltir y ddau lawr gyda gris troellog newydd. Mae nenfwd agored yn yr ystafell wely wedi ei ddal i fynnu gan drawstiau derw.

Dewiswyd defnyddiau traddodiadol ar gyfer tu allan y tŷ er mwyn cyd-fynd a gweddill yr adeilad. Mae’r tu fewn confensiynol yr olwg yn cuddio system electroneg fodern sy’n rheoli’r gwresogi, goleuo, sŵn a thaflunio sinema.