COG_1
COG_2
COG_3
COG_1 COG_2 COG_3

Church of God

Lleolir yr eglwys (Church of God) o fewn ardal gadwraeth Pontcanna yng Nghaerdydd. Defnyddir yr adeilad yn rheolaidd gan yr eglwys eu hun yn ogystal a’r gymuned leol.

Ychwanegwyd estyniad i gefn yr adeilad sy’n cynnwys ystafell gymunedol a toiledau. Mae tu fewn yr eglwys wedi eu hailwampio yn llwyr; yn cynnwys, y brif neuadd, cegin a bedyddfa newydd. Fe ailosodwyd ffenestri , drysau a tho newydd.

Achos fod y safle yn un cyfyng, defnyddiwyd ffenestri yn y to ar draws rhan helaeth o’r adeilad i wella’r golau dydd oddi fewn.

Mae’r adnoddau a mynediad drwy’r adeilad wedi gwella i gydymffurfio a deddf hawliau’r anabl. Roedd y prosiect hefyd yn brawf o’n sgiliau diplomyddol gan fod angen sicrhau sawl cytundeb adeiladu gyda pherchnogion eraill ar bob ochr.