ffermycwrt_1
ffermycwrt_2
ffermycwrt_3
ffermycwrt_1 ffermycwrt_2 ffermycwrt_3

Fferm y Cwrt

Fferm deuluol, 210 acer yw Fferm y Cwrt sy’n sefyll yng nghanol bryniau godidog Ceredigion yn Ne Orllewin Cymru. Mae’n safle hanesyddol gan y bu’r fferm unwaith yn Lys ac yn orffwysfan i fynaich ar eu taith i Abaty Ystrad Fflur.

Mae casgliad difyr o adeiladau yn iard y fferm; daeth y perchnogion atom gyda’r bwriad o addasu’r adeiladau hyn ar gyfer ymwelwyr. Mae’r cynllun yn cynnwys; newidiadau i’r stablau presennol i greu tri bwthyn (un wedi ei gynllunio’n arbennig i ddefnyddwyr cadair olwyn); newidiadau i’r sgubor i greu tri bwthyn arall a chanolfan gynadleddu; ailadeiladu ac ymestyn adeilad llai (Tŷ Oc) i greu tŷ bwyta/bar.

Roedd hi’n angenrheidiol tra’n cyflwyno rhannau newydd, i sefydlu cydbwysedd rhwng yr angen am ddeunyddiau cyflenwol a dymuniad y cleient i osgoi niweidio’r amgylchedd.