LLCL_1
LLCL_2
LLCL_3
LLCL_1 LLCL_2 LLCL_3

Porthdy Llys Llandaf

Mae’r porthdy ym mynedfa Llys Llandaf yn dyddio n’ôl i’r 19fed ganrif ac wedi ei gofrestru gan gyngor tref Caerdydd fel adeilad o ddiddordeb lleol. Bellach yn dŷ preifat yn ei rinwedd ei hun, penderfynodd y perchennog ddodrefnu’r adeilad ymhellach a’i ymestyn i greu cegin ac ystafell wely ychwanegol.

Yn yr achos yma roedd y cleient eisoes wedi gwneud cais cynllunio ac fe’i wrthodwyd gan y cyngor. Gallwyd ymateb i’r rhesymau cyntaf dros wrthod y cais ac wrth drafod gyda’r adran gynllunio lluniwyd cynllun oedd yn dderbyniol i bawb.

Yr ydym o’r farn fod y newidiadau yn gwella ansawdd y tŷ heb dynnu sylw oddi wrth y porthdy gwreiddiol ; y syniad yw fod y rhan newydd yn wahanol i’r gwreiddiol (drwy ddefnyddio rendrad) ond sâf yn gyfforddus gyda’r porthdy Fictorianaidd.