llwyngwern_1
llwyngwern_1

Plas Llwyngwern

Lleolir Plas Llwyngwern ychydig filltiroedd i’r gogledd o Fachynlleth, oddi ar lon gefn rhwng pentref Pantperthog a Corris. Mae’r adeilad gwreiddiol yn dyddio’n ôl i’r cyfnod Sioraidd; sef tua canol yr 18fed Ganrif. Fe ehangwyd yr adeilad yn sylweddol yng nghyfnod y frenhines Victoria ac yn wir, y rhan yma sydd nawr yn lletya y mwyafrif o’r gwestai a ddaw i’r Plas.

Mae’r gwaith pensaernïol wedi rhannu yn dri rhan; yn gyntaf, y gwaith cadwraeth i atgyweirio a gwarchod elfennau penodol o’r adeilad; yn ail, mae angen ailosod rhannau o’r adeilad i’w wneud yn fwy hynaws a’r gwreiddiol. Yn olaf, mae’r perchnogion yn awyddus i wella’r adnoddau ar gyfer eu hunain a’i gwesteion. Rydym wedi ail gynllunio rhai agweddau o’r adeiladu i gynnwys ystafelloedd gwely ychwanegol a en-suite; fflat ar gyfer teulu’r perchennog ac adnoddau penodol ar gyfer cynnal priodasau.