plenty_1
plenty_2
plenty_3
plenty_1 plenty_2 plenty_3

Blas Gwyr

Mae Plenty Farm wedi ei gofrestru fel gradd 11. Mae’r tŷ fferm cymreig, traddodiadol yn Llangennith ar ochr orllewinol Penrhyn Gŵyr. Er ar un adeg yn eithaf diarffordd, mae’r fferm bellach yn eithaf canolog i gymuned y pentref bychan sydd wedi datblygu o’i chwmpas.

Mae gan y tŷ fferm presennol amrywiaeth o adeiladau mewn stadau amrywiol o ddadfeiliad; bwriad y perchnogion oedd addasu’r adeiladau hyn yn lety ar gyfer ymwelwyr, sef Blas Gwyr. Mae’r cynllun yn cynnwys: ailadeiladu/newid yr ysguborau gwreiddiol i greu tri tŷ ar gyfer ymwelwyr a trawsnewid ysgubor arall i greu caffi ac oriel gelf.

I gydfynd â natur hanesyddol yr adeiladau, ymdrechwyd i gadw ymddangosiad yr adeiladau yr adnewyddir; cynllun modern a ddefnyddiwyd ar gyfer y darnau newydd, ond mae’r deunyddiau yn rhai traddodiadol.