gradbar_1
gradbar_3
gradbar_2
gradbar_1 gradbar_3 gradbar_2

Bar Graddedigion

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys bar graddedigion yn adeilad undeb myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd. Er mwyn ateb gofynion y cleient clustnodwyd 5 gwahanol ran, sef; man ymlacio; man gweithio/ cymdeithasu; man bwyta; man clyd a man digwyddiadau.

Gan ei bod yn debygol y bydd anghysondeb rhwng y gwahanol fannau gyda’r nos rhagnodwyd 2 fath o rannwr – cyrtens soled a lliain weiren tryloyw – yn enwedig i wahanu y man digwyddiadau o’r mannau cymdeithasol sy’n debygol o gael awyrgylch mwy swnllyd, tebyg i dafarn.

Drwy sicrhau defnyddiau, deunyddiau a goleuo priodol rydym wedi cynllunio awyrgylch modern, aml-bwrpas a chyfforddus i bobl ifanc – yn addas ar gyfer gweithio ac ymlacio – gydag awyrgylch anffurfiol, agored a chyfeillgar.