merthyr_1
merthyr_2
merthyr_3
merthyr_1 merthyr_2 merthyr_3

Swyddfa yn Merthyr

Swyddfa yn Merthyr Tydfil ar gyfer ‘Drugaid’ wedi eu lleoli ar lawr cyntaf yr ‘Old House’, Heol y Castell. Roedd angen swyddfeydd penodol ar gyfer delio ac ymholiadau a thriniaeth arbenigol.

Yn wreiddiol, roedd y swyddfa yn rhy agored ac yn amhriodol ar gyfer y defnydd yma. Ychwanegwyd derbynfa groesawgar a chyntedd i aros; swyddfeydd unigol; ystafelloedd cynghori; ystafelloedd triniaeth ac ardal lluniaeth.

Roedd ein gwaith hefyd yn cynnwys darpariaeth ar gyfer dodrefnu a goleuo.

Oherwydd natur sensitif y gwaith, roddwyd ystyriaeth arbennig i’r cynlluniau o safbwynt diogelwch a phreifatrwydd.