portmeirion_1
portmeirion_2
portmeirion_3
portmeirion_1 portmeirion_2 portmeirion_3

Portmeirion

Daeth y cleient (Portmeirion) atom am gymorth i ehangu eu cadwyn o siopau adwerthu safon uchel i gynnwys siop newydd yn Ne Cymru. Dewiswyd safle tra urddasol sef oddifewn i brif fynedfa cyntedd Canolfan Mileniwm Cymru yng nghanol Bae Caerdydd.

Yr oedd dilyn cynllun manwl ar gyfer tu mewn y siop yn hanfodol i gyfoethogi gwedd y Ganolfan ei hunan. Yr oedd y dewis o ddeunyddiau yn du hwnt o bwysig ac yn cynnwys; llawr teils llechen naturiol; coed wedi ei argaenu ar gyfer yr unedau arddangos, waliau a’r nenfwd; arwyddion a manylder dur-gloyw.

Fel rhan o’n gwaith bu i ni gynnwys cynllun goleuo sy’n canolbwyntio ar y nwyddau sy’n cael eu harddangos ac yn rhoi gwedd gyffredinol ddeniadol iawn i’r siop i ddenu ymwelwyr o gyntedd cyfagos y theatr.