Tracesmart_4
Tracesmart_1
Tracesmart_2
Tracesmart_4 Tracesmart_1 Tracesmart_2

Tracesmart

Daeth ein cleient (Tracesmart) atom gyda phrosiect cynhyrfus dros ben; cynllunio eu swyddfa newydd ym Mae Caerdydd. Roedd y cyfarwyddyd a’r safle yn hynod ddeniadol; prynwyd uned cynllun agored ar ymyl y dŵr (ger gwesty Dewi Sant) a’r dymuniad oedd am gynllun modern a adlewyrchai ddelwedd y cwmni.

Cynlluniwyd cragen y tu mewn i gynnwys ystafell bwrdd, swyddfeydd cellog, ystafell staff, derbynfa, swyddfa cynllun agored a thoiledau a chawodydd. Mae’r defnydd o balisau gwydr di-ffram yn allweddol i sicrhau fod golau dydd yn treiddio i ganol y gofod cynllun agored.

Roedd y gofynion eraill yn cynnwys system dymheru, llawr mynediad wedi ei godi ar gyfer dosbarthu nwyddau, nenfwd wedi ei argaenu â choed, paneli o oleuadau a desg dderbynfa wedi ei chynllunio’n arbennig.