beulah_web_1
beulah_web_2
beulah_web_3
beulah_web_1 beulah_web_2 beulah_web_3

Gogledd Caerdydd

Cartref ‘semi-detached’  wedi prynu gan deulu ifanc yw hwn. Yn wreiddiol, roedd y gegin yn gyfyng iawn a’r lle o amgylch y bwrdd bwyd yn llawer rhy fach.

Wrth estyn y llawr isaf, fe greom gegin agored gydag uned ynys a lle bwyta gyferbyn. Yn ogystal, mae ystafell i olchdy a storfa gerllaw.

Rydym wedi trawsnewid yr olygfa o’r ardd a’r lefel o olau dydd yn yr estyniad; fe gyflawnwyd hyn gyda drws gwydr tri darn a ffenestr fawr yn y to uwchben y gegin.

Gosodwyd lampau yn y llawr tu allan a golau ar y wal; cysgodwyd yr ardal wrth y drws cefn gan ganopi gwydr sydd wedi ei gynnal a ffrâm haearn. Y syniad yw bod y canopi yn estyn ardal y gegin allan i’r ardd fel bod modd bwyta allan (hyd yn oed os daw cawod o law).