heath_halt_small1
heath_halt_small2
heath_halt_small3
heath_halt_small1 heath_halt_small2 heath_halt_small3

Y Mynydd Bychan

Yn yr esiampl yma, fe fu adnewyddiad helaeth o’r llawr isaf ac adeiladwyd estyniad newydd i gefn y tŷ. Oddi fewn y cynllun llawr gwreiddiol, ychwanegwyd ystafell amlbwrpas ac ystafell gawod newydd. Y tu cefn iddynt, fe ddisodlwyd yr hen gegin gan ardal agored newydd yn cynnwys lle bwyta, ardal eistedd a chegin newydd. Oddi ar yr ardal eistedd mae swyddfa fach.

Prif nodwedd y dyluniad yw’r ffordd mae goleddf y to a lefelau’r llawr yn dilyn allt naturiol yr ardd. Mae’r trawstoriad yn canlyn llethr y safle drwy rannu’r ardal agored yn ddwy lefel. Mae’r lefel isaf yn agor allan i batio cyn disgyn eto lawr i’r ardd.

Mae drysau amlblyg a ffenestr yn y to cyfagos yn caniatáu llif o olau dydd lawr i’r lefel isaf. Caiff yr effaith yma eu helaethu gan ffenestri ychwanegol yn y to uwchben y lefel uchaf; mae’r rhain yn goleuo’r gegin a’r ardal fwyta.