website_kitchen
website_bathroom
website_rear
website_kitchen website_bathroom website_rear

Lecwydd

Datblygodd y gwaith o ailfodelu’r tŷ gwledig yma a nifer o ychwanegiadau bach o fewn ein prif gynllun. Mae gweddill y tŷ hefyd wedi ei adnewyddu er mwyn cynnal safon gyson o waith drwyddi draw.

Fe estynnwyd y gegin allan i’r ardd gefn. Mae’r ychwanegiad hwn ar ffurf drôr gwydr sydd wedi ei diffinio’n amlwg fel rhywbeth gwahanol i’r tŷ. Mae drysau gwydr mawr yn wynebu’r ardd, gall y rhain llithro ar draws er mwyn agor allan i”r olygfa wledig y tu hwnt. Uwchben, mae ffenestr hir yn canolbwyntio golau dros yr ardal fwyta.

Ar y llawr cyntaf, oddi ar y brif ystafell wely, mae blwch gwydr yn gartref i en-suite newydd. Gyda chymorth gan gwmni arbenigol Trombe, dewiswyd gwydr sy’n adlewyrchu o’r tu allan er mwyn cynnal preifatrwydd. Yn ogystal, mae to gwydr yn caniatáu golygfeydd o’r nen uwchben y bath.