stmichaels_web1
stmichaels_web2
stmichaels_web1
stmichaels_web1 stmichaels_web2 stmichaels_web1

Llandaf

Pan brynodd ein client y tŷ yma, roedd mewn cyflwr bron fel y bysai’n wreiddiol. Fe ddiosgwyd, addaswyd ag ymestyn yr adeilad gydag estyniad dau lawr ac i fynnu i’r llofft.

Drwy ehangu’r llawr isaf roedd yn bosib creu ystafell fawr agored (gweler y llun gyferbyn). Uwchben, ychwanegwyd y brif stafell wely gyda balconi, ystafell wisgo ac en-suite.

Mae’r addasiadau oddi fewn y tŷ gwreiddiol yn cynnwys ystafell gemau, ystafell fyw, golchdy a thŷ bach ar y llawr isaf.

Yn ogystal ar brif ystafell wely ar y llawr cyntaf, mae tair ystafell wely newydd gydag ystafell gawod (wedi rhannu rhwng dau) a prif ystafell ymolchi newydd. Estynnwyd y grisiau i fynnu’n bellach i ganiatáu mynediad i’r llofft uwchben.