llanishen_1
llanishen_2
llanishen_3
llanishen_1 llanishen_2 llanishen_3

Llanishen

Estyniad i dŷ yn Llanishen yw’r prosiect yma; mae’n estyn yn rhannol ar ddau lawr gyda’r gweddill ar y llawr isaf yn unig. Roedd ein cwsmer yn awyddus i’r adeilad gorffenedig edrych fel ei fod wastad wedi bod yn un tŷ. Trwy gymharu’r ddelwedd ‘cyn’ (i’r dde o’r tri llun) gyda’r delweddau ‘ar ol’ (i’r chwith ac yn y canol), rydym yn gobeithio dangos sut y mae hyn wedi ei gyflawni.

Mae’r llawr gwaelod yn cynnwys ystafell fwyta newydd sy’n gysylltiedig â’r lolfa bresennol, gan gynnwys drysau alwminiwm plyg / lithro gwydr sy’n agor allan ar ddwy ochr i’r patio newydd. Mae yna hefyd ystafell olchi dillad newydd i’r ochr sy’n gysylltiedig â’r gegin bresennol.

I fyny’r grisiau mae dwy ystafell wely newydd wedi eu hychwanegu. Un o’r rhain yw’r brif ystafell wely gyda chyfleusterau en-suite; y llall yn ystafell wely dwbl i’r ochr.