tyr_web1
tyr_web2
tyr_web3
tyr_web1 tyr_web2 tyr_web3

Llyn Parc y Rhath

Datblygodd y prosiect hwn fewn i estyniad sylweddol gan gynnwys ail gynllunio cartref y teulu yma ger Parc y Rhath yng Nghaerdydd. Mae’r lluniau yn dangos y gegin newydd, y lle bwyta a’r ardal eistedd.

Y brif ystyriaeth wrth gynllunio pob ardal oedd i ddefnyddio golau naturiol a gwneud y gorau o olygfa’r ardd. Mae’r drysau gwydr eang yn cyflenwi y rhan fwyaf o’r golau dydd; ceir golau ychwanegol mewn mannau penodol drwy’r ffenestri yn y to.

Roedd perchnogion y tŷ yn awyddus i osgoi ardal hollol agored; crëwyd lle eistedd oddi ar yr ardal fwyta drwy gadw rhan o’r strwythur gwreiddiol. Mae newid yn lefel y llawr hefyd yn tanlinellu fod y rhan yma i fod ar wahân.