pont_2
pont_1
pont_3
pont_2 pont_1 pont_3

Pontcanna

Roedd ein cleientiaid yn awyddus i ehangu eu hystafell fyw heb orfod symud o’u heiddo Fictorianaidd deniadol yn Pontcanna , Caerdydd.

Rydym wedi cynhyrchu cynllun ar gyfer estyniad sylweddol yn y cefn ac i’r ochr yn ogystal â gwelliannau i’r tu mewn sy’n weddill.  Gyda’r estyniad newydd rydym wedi creu cegin llawer mwy, ystafell fwyta ac ystafell fyw fawr agored.

Er mwyn dod â golau i mewn i’r tŷ, defnyddiwyd to gwydr i’r ochr a drws sy’n llithro a phlygu yn y cefn.  Mae’r to gwydr a’r drysau llithro / plygu wedi eu gwneud a gwydr dwbwl sy’n hunan lanhau ag a Isel-E.  Manteision gwydr Isel-E yw i ganiatáu golau naturiol i mewn ond adlewyrchu’r ynni gwres byr-don yn ôl allan. Yn yr haf, mae ynni gwres hir-don yn cael ei adlewyrchu yn ôl allan; yn y gaeaf, mae ynni gwres hir-don yn cael ei adlewyrchu yn ôl i mewn gan ostwng cost gwresogi.