treharris_1
treharris_2
treharris_3
treharris_1 treharris_2 treharris_3

Treharris

Dyma enghraifft dda o’r posibiliadau sydd ar gael i addasu tŷ cyffredin i weddu chwaeth fwy modern. Roedd perchnogion y ty yma yn Treharris am i ni wella’r cynllun a creu estyniad i gyfuno cegin fwy ag ystafell fwyta newydd. Fel canlyniad mae’r cynllun wedi symleiddio’r trefn mewnol ag agor y tŷ allan i’r ardd.

Mae’r estyniad yn agor i fynnu ag ychwanegu at y gegin bresennol; cynhwysir dwy wal o ddrysau gwydr sy’n plygu ôl fel consertina ar ddiwrnod braf. Yn ogystal, estynnwyd allan o ochor y tŷ i wneud lle i ystafell ymolchi, cegin fach a storfa newydd.

Roedd y perchnogion yn awyddus i ganiatáu mwy o olau dydd i fewn i’w cartref; i wneud hyn fel osodwyd pedair ffenestr yn y nenfwd uwchben yr ystafell fawr newydd. Mae’r ystafell yma hefyd yn cysylltu y tŷ a gweddill yr estyniad ac yn galluogi golau dydd i dreiddio drwy’r tŷ.