TrombeCardiff-12-HighRes.jpg

Y Cwmni

Wedi ein lleoli yng Nghaerdydd, sefydlwyd y cwmni yn 2003 er mwyn darparu gwasanaeth pensaernïol arbenigol ar gyfer ein cwsmeriaid.

Y bwriad yw i greu adeiladau meddylgar modern sy’n gweddu eu lleoliad. Mae’n prosiectau yn ymateb i ddyheadau ein client, y lleoliad, y golygfeydd a’r tirwedd. Gwelir nifer o esiamplau o’n gwaith mewn cyd-destun sensitif e.e. mewn ardaloedd cadwraeth neu yn waith i adeiladau rhestredig.

Yn ogystal â’r pwyslais ar gynllunio trwyadl, rydym hefyd a dealltwriaeth a phrofiad o adeiladu, defnyddiau a manylu sydd yn ein galluogi i gynnig gwasanaeth gyflawn.

Mae Kotzmuth Williams yn gwmni siartredig gyda chymdeithas frenhinol penseiri Cymru.