Drws a golygfa

Estyniad i dŷ yn ganol Radur sydd newydd gael ei orffen. Mae’r drysau mawr gwydr yn llithro ar draws ac yn caniatáu golygfa lawn o’r gegin allan i’r ardd. Roedd y gwaith hefyd yn cynnwys stafell gawod a golchdy i’r ochor.

Adeiladwyr – Steffan Fleming / Peirianwyr Strwythurol – Vale Consultancy

Cegin – Your Space Living / Ffotograffiaeth gan South Wales Property Photography