Tu allan / tu fewn ym Mhenarth

Mae’r prosiect yma yn cynnwys ystafell fyw/cegin sydd â drysau gwydr deublyg yn cyfarfod ar gornel fewnol. Mae to gwydr dros y patio yn cwblhau’r ystafell.

Adeiladwyr – Wayne Moore Construction / Ymgynghorydd Costau – Richard Owen / Peirianwyr Strwythurol – Vale Consultancy / Cegin – Your Space Living