Yn dechrau cyn bo hir

Delwedd wedi dylunio ar gyfrifiadur o estyniad i dŷ yn Llysfaen, Caerdydd. Mae’r estyniad yn creu mynedfa newydd ac ychwanegu garej gydag ystafell wely uwchben. Y gwaith adeiladu yn cychwyn cyn bo hir.